متن آهنگ تقاص اشتبامو تا کی باید پس بدم مهدی احمدوند

تقاص اشتبامو تا کی باید پس بدم♬♫
تا کی باید عاشق شم عشقمو از دست بدم♬♫
تا کی باید بسپرم قلبمو دست تقدیر♬♫
تقصیر سادگیمه دلم نداره تقصیر♬♫
خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره♬♫
کی رو ب هروت نشسته که رنگ و روت پریده♬♫
این مرد پر غرورو هیشکی اینجوری ندیده♬♫
کی قلبتو شکسته که قامتت خمیده♬♫
بی تابی بی قراری از غیرتت بعیده♬♫♬♫
♬♫خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره خیلی دیره